ผลงานนักเรียน การ์ตูน Animation 2 มิติ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ